Thursday, May 31, 2012

Backup File ‘System Maklumat’. (Windows 7)

 Click ‘Start’, kemudian ‘All Program’ kemudian ‘Maintenance’ dan click ‘Backup and Restore’.

 Backup and restore your files and system. Monitor latest backup status and configuration.




 ‘Restore and Backup’ akan terpapar
 Jika anda hendak menukar click 'Change Setting'. Jika tidak mahu tukar biarkan sahaja
 Click 'Back up now'





 Kemudian klik ‘Back up now’

 ‘Set up backup’ Starting Windows Backup




 ‘Set up backup’ terpapar
 Anda diberi pilihan dimana mahu backup file itu.
 Kemudian klik ‘Data (D)’ pada Backup Destination
 Jika free space tidak mencukupi , anda perlulah backup di external or DVD
 Untuk meneruskan klik next



 Anda diberi 2 pilihan, let windows choose and let me choose
 Klik Let me choose
 Kemudian klik next



 Kemudian pilih file-file yang hendak anda backup sahaja
 Include a system image of drives
 Selepas memilih file, kemudian klik next untuk meneruskan



 Selepas pemilihan file selesai, backup akan review your backup setting before continue
 Kemudian klik pada ‘Save setting and exit’
 Proses backup file akan bermula



 Ini adalah file yang hendak di backup



 Proses backup akan bermula ‘Backup in progress…’
 Proses ini agak lama juga, sambil buat kerja sambil tunggu backup selesai.



 Backup proses sudah hamper 63% siap.
 Klik ‘view details’ untuk melihat ‘windows backup is currently in progress.
 Proses backup ini mengambil masa 1 jam atau lebih.






 Selepas menunggu lama juga, akhirnya proses backup ini selesai juga.
 Ini adalah ‘detail’ backup selepas selesai.

0 comments: